Lojkasek-Lima, Paulo, Ramon Aravena, Orfan Shouakar-Stash, Shaun K. Frape, Massimo Marchesi, Stephanie Fiorenza, e John Vogan. 2011. “Evaluating TCE Degradation in a ZVI- PRB Using Compound Specific Isotope Analysis”. Águas Subterrâneas, janeiro. https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/28139.